Sunday, June 20, 2010


"od svega više volim fabrike,
metal, gumu, struju, pogone,
al mila neka to te ne brine,
od fabrika još više volim te"

No comments:

Post a Comment